Signatura de l’acord específic pel 2016 entre ELFOCATi el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya per al desenvolupament i la protecció dels boscos municipals de Catalunya

Emmarcat dins l’aportació feta pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) per fomentar la dinamització de la gestió, promoció i conservació dels boscos de propietat municipal a Catalunya, s’ha signat aquest acord on ELFOCAT desenvolupa les línies de treball anuals específiques del pla d’actuació 2016. L’acord es va signar a la seu del DARP a Barcelona.

n2

Signatura de l’acord específic per al desenvolupament i protecció dels boscs municipals a Catalunya, entre el CTFC, representada per la seva presidenta i consellera del DARP de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sra. Mertixell Serret, i el president d’ELFOCAT Sr. Ramon Moliner.
Signatura de l’acord específic per al desenvolupament i protecció dels boscs municipals a Catalunya, entre el CTFC, representada per la seva presidenta i consellera del DARP de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sra. Mertixell Serret, i el president d’ELFOCAT Sr. Ramon Moliner.

Hi assistiren la Sra. Montserrat Barniol, Directora General de Forests del DARP, el Sr. Antoni Trasobares, Director del CTFC, i el Sr. Narcís Ribes gerent d’ELFOCAT