PRESENTACIÓ

 

L’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya (ELFOCAT) agrupa els ens locals públics amb patrimoni forestal o amb gran vinculació amb el sector forestal de Catalunya.

A Catalunya hi ha prop de dos-cents (194) municipis propietaris de boscos, que acumulen un total de 365.727 hectàrees de propietat forestal (més d’un 18% de tota la superfície forestal de Catalunya), una quantitat molt elevada, que converteix els municipis, en el seu conjunt, en un dels principals actors en la gestió forestal a Catalunya, tant per la propietat que representen com pel seu caràcter d’administració pública amb competències forestals en l’àmbit local.

Els municipis realitzen aprofitaments i millores forestals  a partir de les seves forests ordenades, amb la qual cosa generen una activitat econòmica regular i periòdica que dona feina a molts actors forestals situats a zones rurals. A més d’aquestes funcions productives, molts d’aquests terrenys forestals es troben dins d’ espais naturals protegits de molt alta qualitat, que son fonamentals en la protecció de la biodiversitat catalana, i, en general, generen innumerable quantitat de beneficis a la societat i a la natura, en les seves funcions protectores i socials: biodiversitat, paisatge, lleure, qualitat d’aigua, magatzem de carboni, etc….