PRESENTACIÓ

L’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya (ELFOCAT) agrupa els ens locals públics amb patrimoni forestal o amb gran vinculació amb el sector forestal de Catalunya.

A Catalunya hi ha prop de dos-cents (194) municipis propietaris de boscos, que acumulen un total de 365.727 hectàrees de propietat forestal (més d’un 18% de tota la superfície forestal de Catalunya), una quantitat molt elevada, que converteix els municipis, en el seu conjunt, en un dels principals actors en la gestió forestal a Catalunya, tant per la propietat que representen com pel seu caràcter d’administració pública amb competències forestals en l’àmbit local.

Els municipis realitzen aprofitaments i millores forestals  a partir de les seves forests ordenades, amb la qual cosa generen una activitat econòmica regular i periòdica que dona feina a molts actors forestals situats a zones rurals. A més d’aquestes funcions productives, molts d’aquests terrenys forestals es troben dins d’ espais naturals protegits de molt alta qualitat, que son fonamentals en la protecció de la biodiversitat catalana, i, en general, generen innumerable quantitat de beneficis a la societat i a la natura, en les seves funcions protectores i socials: biodiversitat, paisatge, lleure, qualitat d’aigua, magatzem de carboni, etc….

Objectius

ELFOCAT té com objectius:

A.-  Millorar l’acció forestal als boscos de propietat d’ens locals i als municipis tot desenvolupant diferents línies de treball concretes:

  1. Representació i defensa d’interessos del bosc propietat d’ens locals;
  2. Coordinació de polítiques de gestió forestal  comunes i compartides;
  3. Promoció de legislació i ajuts que beneficien la gestió dels boscos propietat d’ens locals;
  4. Potenciació del mercat de la fusta i dels productes forestals;
  5. Millora de gestió, coneixement i noves tecnologies d’aplicació a la gestió forestal;
  6. Coordinació de politiques de defensa de la forest pública propietat d’ens locals;
  7. Divulgació i promoció dels valors del bosc davant la societat;
  8. Activitats de formació forestal a electes i treballadors del bosc.

B.- Implicar els governs locals en al gestió i en al política forestal local i nacional.

C.-  Realitzar una estratègia de massís i de regió, davant les institucions  i organitzacions europees i euromediterrànies, col·laborant si s’escau amb altres entitats de finalitats similars i promoure la participació en programes i projectes, d’interès pel sector forestal i pel bosc, de la Unió europea i d’altres organitzacions internacionals.

D.-  Representar i defensar els interessos dels ens locals titulars de boscos davant la resta d’administracions i de la societat.

E.- Promoure qualsevol altre activitat que benefici la situació i el rendiment dels boscos dels ens locals, i contribueixi a la seva conservació i utilitat.

Salutació del president Martí Riera

Benvolgudes/uts,

Es un honor, alhora que una gratificant responsabilitat, encapçalar la nova Junta de Govern de la nostre Associació.

Encetem una nova etapa amb una bona i forta base que no es altre que aquesta llista, molt consensuada entre totes les sensibilitats, de persones i territoris disposades a treballar per fer sentir la nostra veu i a influir fermament en tot allò que tingui a veure amb el nostre àmbit sigui legislativament, administrativament o en la implementació d’actuacions. Treballarem per que en qualsevol qüestió sobre forest en general, tots els estaments es preguntin abans de res: que hi diu ELFOCAT ?!!.

La nova junta es prou forta i nombrosa per permetre plantejar treballar eficaçment en molts fronts de manera simultània i eficient, a base d’organitzar grups de treball per àrees o problemàtiques determinades que impliquin a qualsevol entitat local associada i que per tant els grups poden incloure representants interessat i/o perjudicats tot hi no formar part pròpiament de la junta. No hi ha cap secret ni misteri: la força la fa la unió i la claredat d’idees i fites a aconseguir, hem de procurar ser doncs els màxim possibles i amb objectius ben definits, serà així com esdevindrem la gran força rural que hem de ser.

Companyes i companys tenim per endavant molta feina i us asseguro que la Junta de Govern i jo al capdavant estem ben disposats a liderar-la, el repte es tan gran com il·lusionant.

Sols em resta posar-me a disposició de tots per tot allò que pugueu necessitar d’aquest president.

Gràcies i salut.

Martí Riera i Rovira