Nou informe “Estat sanitari i patologies a les forests dels pobles 2024”

Es publica l’informe sobre “Estat sanitari i patologies a les forests dels pobles 2024” promogut per ELFOCAT i que es va presentar a la darrera assemblea, on es detallen les afectacions sanitàries més rellevants que estan afectant els nostres boscos, moltes d’elles conseqüència de la sequera, les incidències climàtiques i del seu estat silvícola.