Metodologia de localització de forests de propietat local segons cadastre

ELFOCAT ha desenvolupat una metodologia per tal que cada ens local propietari de boscos pugui fer una diagnosi de l’estat administratiu de les seves forests i, a partir de les possibles incidències localitzades, promoure actuacions per a la seva gestió sostenible.

Més informació