ELFOCAT i ACM signen un protocol de col·laboració per protegir i promoure els interessos dels ens locals forestals.

Aquest dilluns 21 de febrer ELFOCAT i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) han signat un PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ que té per objectiu protegir i promoure els interessos dels ens locals en tot allò relacionat amb la propietat i la gestió forestal.


Concretament el protocol estableix unes línies de col·laboració agrupades en tres eixos: la col·laboració en la representació del món local en qüestions forestals, el desenvolupament d’activitats, iniciatives i projectes específics  sectorials, i la possibilitat de establir línies de suport tècnic i de contractació centralitzada en qüestions d’interès pels ens locals forestals.

També han acordat tenir representació en els òrgans de governs respectius, així un representant de l’ACM formarà part de la junta d’ELFOCAT, mentre que ELFOCAT formarà part de l’executiu de l’ACM i també de la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT) que treballa específicament per assessorar i millorar la gestió d’aspectes relacionats amb el territori, l’urbanisme o el paisatge.


El protocol entre ambdues entitats municipalistes ha de permetre donar un millor servei als ens locals forestals catalans i ajudar a ELFOCAT a desenvolupar els nous reptes estratègics que vol implementar, sempre amb l’objectiu de millorar la protecció, l’ús social i la producció sostenible de les forests de propietat local.

Document pdf