Posicionament dels municipis propietaris forestasl de la UE davant el repte del canvi climàtic

La FECOF, associació de municipis forestals europeus, on ELFOCAT n’ostenta la Vice-presidència, va aprovar a la seva darrera Assemblea General a Txèquia, el seu posicionament davant el repte que suposa el canvi climàtic.

Posicionament FECOF