OBJECTIUS

 

ELFOCAT té com objectius:

A.-  Millorar l’acció forestal als boscos de propietat d’ens locals i als municipis tot desenvolupant diferents línies de treball concretes:

1.-  Representació i defensa d’interessos del bosc propietat d’ens locals;

2.-  Coordinació de polítiques de gestió forestal  comunes i compartides;

3.-  Promoció de legislació i ajuts que beneficien la gestió dels boscos propietat d’ens locals;

4.-  Potenciació del mercat de la fusta i dels productes forestals;

5.- Millora de gestió, coneixement i noves tecnologies d’aplicació a la gestió forestal;

6.- Coordinació de politiques de defensa de la forest pública propietat d’ens locals;

7.- Divulgació i promoció dels valors del bosc davant la societat;

8.- Activitats de formació forestal a electes i treballadors del bosc.

B.- Implicar els governs locals en al gestió i en al política forestal local i nacional.

C.-  Realitzar una estratègia de massís i de regió, davant les institucions  i organitzacions europees i euromediterrànies, col·laborant si s’escau amb altres entitats de finalitats similars i promoure la participació en programes i projectes, d’interès pel sector forestal i pel bosc, de la Unió europea i d’altres organitzacions internacionals.

D.-  Representar i defensar els interessos dels ens locals titulars de boscos davant la resta d’administracions i de la societat.

E.- Promoure qualsevol altre activitat que benefici la situació i el rendiment dels boscos dels ens locals, i contribueixi a la seva conservació i utilitat.