Forests comunals per entitat local: quadríptics editats